Beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri

Beretningen handler om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Miljø- og Fødevareministeriet har understøttet Folketingets intention om, at kvoter ikke må koncentreres på for få hænder. Rigs­revisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har Miljø- og Fødevareministeriet fastsat regler, der understøtter, at kvoterne ikke koncentreres på for få hænder?
  • Har Miljø- og Fødevareministeriet etableret et system, der sikrer en tilfredsstillende forvaltning af kvoteejerskab? 

Rigsrevisionen vurderer, at Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af kvoteejerskab har været meget kritisabel og ikke har understøttet Folketingets intention om, at kvoterne ikke må koncentreres på for få hænder. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i maj 2016.

Senest opdateret den 16. august 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00