Beretning om Danmarks anvendelse og opgørelse af udviklingsbistanden

Beretningen handler om, hvordan Danmark medregner flygtningerelaterede udgifter i udviklingsbistanden, og hvilken betydning dette har for udmøntningen af udviklingsbistanden. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om de ansvarlige myndigheder har en tilfredsstillende forvaltning af Danmarks udviklingsbistand i relation til flygtningerelatere­de udgifter, der kan medregnes som udviklingsbistand. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Sikrer de ansvarlige ministerier, at de flygtningerelaterede udgifter, der medregnes som udviklingsbistand, er i overensstemmelse med DAC-direktivet?
  • Har Udenrigsministeriet sikret tilfredsstillende forudsigelighed i udviklingsbistanden i forhold til udsving i de flygtningerelaterede udgifter i 2015 og 2016? 

Rigsrevisionen vurderer, at de ansvarlige ministerier inden for de givne rammer har en tilfredsstillende forvaltning af Danmarks udviklingsbistand i relation til flygtningerelaterede udgifter, der medregnes som udviklingsbistand. De ansvarlige ministerier opgør flygtningerelaterede udgifter i overensstemmelse med Danmarks fortolkning af DAC-direktivet. Da DAC-direktivet udelukkende sætter overordnede rammer for, hvilke udgiftsområder der kan medregnes som udviklingsbistand, er det imidlertid ikke muligt for Rigsrevisionen at vurdere, om Danmarks fortolkning af de enkelte udgiftstyper, der kan medregnes som udviklingsbistand, herunder udgifter til Udlændingestyrelsens og Flygtningenævnets sagsbehandling samt integrationsprogrammet, er fuldt ud i overensstemmelse med DAC-direktivet. 

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i januar 2017 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Senest opdateret den 14. juni 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00