Beretning om Skatteministeriets styring af økonomien i udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 14. juni 2017 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 18/2016 om Skatteministeriets styring af økonomien i udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Skatteministeriet begyndte arbejdet med at udvikle det nye ejendomsvurderingssystem i oktober 2014. Udviklingsarbejdet har foregået sideløbende med, at krav og indhold til systemet blev fastlagt. Krav og indhold blev således først endeligt fastlagt, da ejendomsvurderingsloven blev vedtaget primo juni 2017. 

Med disse rammevilkår og en samlet bevilling på næsten 1,2 mia. kr. – heraf ca. 690 mio. kr. på Skatteministeriets område – udgør udviklingen af ejendomsvurderingssystemet en stor, væsentlig og risikofyldt opgave. Opgaven er forankret i Implementeringscenter for Ejendomsvurdering (ICE) i Skatteministeriets departement. 

Statsrevisorerne finder, at Skatteministeriets styring af økonomien i det nye ejendomsvurderingssystem har været utilfredsstillende. Ministeriet har således ikke etableret et tilfredsstillende grundlag for løbende at styre økonomien og har ik­ke fulgt op på budget, forbrug og leverancer.  

Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at størstedelen af Skatteministeriets bevillingsansøgninger i aktstykkerne har været baseret på udokumenterede skøn og forudsætninger. Det betyder, at ministeriets oplysninger til Folketingets Finansudvalg om, hvordan ministeriet er nået frem til de forventede udgifter, har været uigennemsigtige og usikre. 

Statsrevisorerne anerkender, at rammevilkårene har været udfordrende, idet Skatteministeriet i 2 år har afventet, at krav og indhold til det nye ejendomsvurderingssystem blev endeligt fastlagt politisk. Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at ministeriet har iværksat en række tiltag til at forbedre den nuværende økono­mi- og leverancestyring, så styringen af projektet fremover bliver i overensstemmelse med gængse principper for økonomistyring."

Senest opdateret den 14. juni 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00