Beretning om Skatteministeriets styring af økonomien i udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem

Beretningen handler om Skatteministeriets styring af økonomien i udviklingen af det nye ejendoms­vur­deringssystem. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Skatteministeriet har styret økonomien i udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem tilfredsstillende. Rigsrevisionen lægger til grund, at Skatte­mi­ni­steriet bør følge gængse principper i forhold til at styre økonomien i udviklingen af ejendomsvurderingssystemet. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har Skatteministeriet etableret et tilstrækkeligt grundlag for at kunne styre økonomien i udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem?
  • Har Skatteministeriet foretaget en tilstrækkelig tæt opfølgning på økonomien i udviklingen af it-systemet, der skal understøtte ejendomsvurderingerne? 

Rigsrevisionen vurderer, at Skatteministeriet ikke har haft en tilfredsstillende styring af økonomien i ud­viklingen af det nye ejendomsvurderingssystem. Ministeriet har ikke fulgt gængse principper i for­hold til at styre økonomien, hverken i forhold til at etablere et styringsgrundlag eller i forhold til at følge op på sammenhængen mellem budget, forbrug og leverancer. Der er derfor behov for, at mini­steriet styrker styringen af økonomien væsentligt. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til beretningen i januar 2017.

Senest opdateret den 14. juni 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00