Beretning om effektiv kontrol

Rigsrevisionens notat af 20. marts 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 15/2016 om effektiv kontrol.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • de tværgående initiativer blandt ministerierne, som måtte blive taget med henblik på et øget samar­bejde på tværs i relation til såvel deling af data om virksomheder og kontrolresultater som samarbej­de om metoder og systemer
  • ministeriernes arbejde med at sikre et bedre kend­skab til kontrollens effekt.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Senest opdateret den 31. marts 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00