Beretning om effektiv kontrol

Rigsrevisionens notat af 14. august 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 15/2016 om effektiv kontrol. 

Notatet er baseret på redegørelser fra transport-, bygnings- og boligministeren, miljø- og fødevareministeren, erhvervsministeren, beskæftigelsesministeren og sundhedsministeren og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat og vil iværksætte som følge af Statsrevisorernes bemærkninger og beretningens konklusioner. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • de tværgående initiativer blandt ministerierne, som måtte blive taget med henblik på et øget samarbejde på tværs i relation til såvel deling af data om virksomheder og kontrolresultater som samarbejde om metoder og systemer
  • ministeriernes arbejde med at sikre et bedre kendskab til kontrollens effekt.

Senest opdateret den 22. august 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00