Beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser

Beretningen handler om Børne- og Socialministeriets (herefter Socialministeriet) arbejde med at etablere et grundlag for at dokumentere effekt af sociale indsatser gennem de nationale statistikker. Beretningen tager afsæt i 4 udvalgte statistikker: anbringelsesstatistikken, statistikken om forebyggende foranstaltninger, handicapstatistikken og statistikken om stofmisbrugere. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Socialministeriet har sikret et tilstrækkeligt grundlag for at dokumentere effekt af sociale indsatser. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har Socialministeriet sikret en ramme, så kommunerne kan foretage en systematisk registrering og indberetning af data til nationale statistikker?
  • Har Socialministeriet understøttet, at data til nationale statistikker er retvisende?
  • Har Socialministeriet sikret, at data fra nationale statistikker anvendes til at udvikle viden, der kan dokumentere effekt af sociale indsatser? 

Rigsrevisionen vurderer, at Socialministeriet ikke i tilstrækkelig grad har sikret et grundlag for at dokumentere effekt af sociale indsatser ved hjælp af de nationale statistikker. Dette finder Rigsrevisionen ikke tilfredsstillende, set i lyset af at skiftende regeringer de seneste 10 år har haft et ønske herom. Viden om sociale indsatsers virkning vil give kommuner­ne et bedre udgangspunkt for at tilbyde borgerne de rigtige indsatser, ligesom der er et økonomisk besparelsespotentiale forbundet med en mere vidensbaseret socialpolitik. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i februar 2017.

Senest opdateret den 22. marts 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00