Beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 22. februar 2017 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 12/2016 om regionernes forvaltning af løn til chefer

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Af regionernes samlede driftsomkostninger i 2015 udgjorde lønomkostningerne ca. 41-48 %. Lønnen til de administrative og lægelige chefer udgjorde ca. 2 mia. kr. Be­retningen handler om alle 5 regioners forvaltning af løn til administrative chefer, der er ansat som regionsdirektører, koncerndirektører, vicedirektører eller kontorchefer, og til lægelige chefer, fx lægelige direktører og ledende overlæger. Lønnen til admi­nistrative og lægelige chefer består af en fast og en variabel løn. 

Statsrevisorerne konstaterer, at regionerne generelt har forvaltet de ad­ministra­­tive og lægelige chefers løn i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Stats­revisorerne finder det dog ikke helt tilfredsstillende, at regionerne i flere tilfælde ikke har forvaltet kontrakt- og åremålstillæg samt merarbejde korrekt og sparsommeligt."

Senest opdateret den 22. februar 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00