Beretning om DSB's indsats for at bygge IC4-togene færdige

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 24. januar 2018

Beretning nr. 1/2017 om DSB’s indsats for at bygge IC4-togene færdi­ge

Sagen optages i Endelig betænkning 2017 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne er bekendt med, at DSB har besluttet, at IC4-togene ikke kommer til at afløse IC3-togene, og at IC4-togene planlægges udfaset hurtigst muligt. Statsrevisorerne bemærker, at transportministerens redegørelse til denne beretning er højst usædvanlig, idet den – uden ministerens stillingtagen – alene gengiver bidraget til ministerredegørelsen fra DSB’s bestyrelsesformand. Statsrevisorerne finder, at transportministeren endnu ikke har redegjort for, hvilke foranstaltninger og overvejelser beretningen har givet anledning til. Det gælder særligt, hvordan ministeren vil føre tilsyn med DSB’s arbejde med de tekniske problemer, der skal løses, før IC4-togene kan indsættes i reduceret drift, og om dette arbejde kan gennemføres inden for den økonomiske ramme, som DSB fik til anskaffelsen."

Statsrevisorerne, den 24. januar 2018

Senest opdateret den 26. januar 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00