Beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse

Rigsrevisionens notat af 3. september 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/2016 om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Skatteministeriets og Justitsministeriets arbejde med at udbyde de kontrakter, der aldrig har været udbudt
  • Ministeriernes arbejde med de kontrakter, hvor Rigsrevisionen vurderede, at der var risiko for leverandørafhængighed og indikationer på, at kontrakterne var indgået med begrænset konkurrence.
  • Finansministeriets arbejde med at understøtte institutionernes styring af udliciteret it-drift og -ved­ligeholdelse med henblik på at sikre langsigtede og sparsommelige løsninger.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

  • Skatteministeriets arbejde med at udbyde de 3 udestående legacy-kontraktkomplek­­ser, der aldrig har været udbudt
  • Ministeriernes arbejde med de 9 udestående kontrakter, hvor Rigsrevisionen vurderede, at der var risiko for leverandørafhæn­gig­hed og indikationer på, at kontrakterne var indgået med begrænset konkurren­ce.

Senest opdateret den 15. september 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00