Beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse

Rigsrevisionens notat af 7. april 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/2016 om statens udbud af it-drift og -ved­li­geholdelse.

Notatet er baseret på redegørelser fra udenrigsministeren, undervisningsministeren, økonomi- og indenrigsministeren, miljø- og fødevareministeren, transport-, bygnings- og boligministeren, for­svarsministeren, beskæftigelsesministeren, energi-, forsynings- og klimaministeren, erhvervs­mi­ni­steren, børne- og socialministeren, skatteministeren, uddannelses- og forsk­ningsministeren, udlæn­dige- og integrationsministeren, ministeren for offentlig innovation, sundhedsministeren og justits­ministeren og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • Skatteministeriets og Justitsministeriets arbejde med at udbyde de kontrakter, der aldrig har været udbudt
  • ministeriernes arbejde med de kontrakter, hvor Rigsrevisionen vurderede, at der var risiko for leverandørafhængighed og indikationer på, at kontrakterne var indgået med begrænset konkurrence
  • Finansministeriets arbejde med at understøtte institutionernes styring af udliciteret it-drift og -ved­ligeholdelse med henblik på at sikre langsigtede og sparsommelige løsninger.

Senest opdateret den 20. april 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00