Beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse

Beretningen handler om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse. 

Formålet med undersøgelsen er at undersøge og vurdere, om de statslige institutioner har arbejdet tilstrækkeligt med at undgå at blive afhængige af it-leverandører, når institutionerne udliciterer it-drift og -vedligeholdelse. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Hvor mange kontrakter vedrørende større, statslige it-systemer er blevet forlænget uden lovpligtigt forudgående udbud, og har institutionerne gjort tilstrækkeligt for at blive i stand til at ud­byde dem?
  • I hvilken grad har de kontrakter, der er blevet udbudt, reelt været konkurrenceudsat?
  • I hvilken grad har de statslige institutioner i deres seneste kontrakter forsøgt at sikre sig imod en situation, hvor de ikke kan konkurrenceudsætte deres udliciterede it-drift og -ved­­ligeholdelse? 

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i februar 2016 på baggrund af en anmodning fra Stats­revisorerne.

Senest opdateret den 14. december 2016

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00