Beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms

Beretningen handler om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms. 

SKAT udbetalte i 2015 negativ moms for i alt 235 mia. kr. Det svarer til knap 25 % af statens samlede indtægter fra skatter og afgifter. Skatteministeriet har det overordnede ansvar for, at forvaltningen i SKAT fungerer tilfredsstillende, herunder også området negativ moms. SKAT udøver forvaltningen af lovgivningen om skatter i forhold til borgere og virksomheder og har således den juridiske kompeten­ce til at kontrollere virksomheders momsforhold og træffe afgørelse om udbetaling. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Skatteministeriet har sikret en tilfredsstillende kontrol af negativ moms inden udbetaling. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Er SKATs tilrettelæggelse af kontrollen af negativ moms inden udbetaling tilfredsstillende?
  • Er SKATs kontrol af negativ moms inden udbetaling tilfredsstillende? 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i januar 2016.

Senest opdateret den 14. december 2016

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00