Beretning om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet

Rigsrevisionens notat af 14. marts 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2016 om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet.

Notatet er baseret på en redegørelse fra skatteministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende område:

  • i hvilket omfang Skatteministeriets initiativer i løbet af 2018 har nedbragt sagsbehandlingstiderne og øget produktiviteten i Skatteankestyrelsen.

Senest opdateret den 22. marts 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00