Beretning om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet

Rigsrevisionens notat af 3. september 2018

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2016 om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet. 

Der er i notatet fulgt op på Skatteministeriets initiativer i forhold til at nedbringe sagsbehandlingstiderne og øge produktiviteten. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på dette område.

Senest opdateret den 11. september 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00