Beretning om indsatsen over for anbragte børn

Beretningen handler om, hvorvidt Social- og Indenrigsministeriet understøtter kommunernes indsats over for anbragte børn, og om hvorvidt formålet med Anbringelsesreformen fra 2006 er blevet indfriet. For­målet med reformen var bl.a. at styrke en mere systematisk og grundig indsats over for det anbragte barn. Desuden var formålet i højere grad at dokumentere og måle effekten af indsatsen over for anbragte børn. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Social- og Indenrigsministeriet har understøttet kommunernes indsats over for anbragte børn, så formålet med Anbringelsesreformen er blevet realiseret. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har Social- og Indenrigsministeriet understøttet, at kommunerne lever op til kravene fra Anbringelsesreformen om at tilpasse indsatsen til det enkelte barn, foretage en systematisk opfølgning og inddrage barnet?
  • Har Social- og Indenrigsministeriet understøttet, at der bliver dokumenteret og målt effekt af indsatsen over for anbragte børn? 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i november 2015.

Senest opdateret den 9. august 2016

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00