Beretning om energibesparelser i staten

Beretningen handler om statens indsats for at styrke energispareindsatsen i statslige institutioner. 

I 2008 indgik et bredt flertal af Folketingets partier en politisk aftale, hvor partierne besluttede, at energispareindsatsen i statslige institutioner skulle styrkes for at sikre et fald i energiforbruget. I 2012 kom der et EU-direktiv om energieffektivitet, som fra 2014 stillede krav til energibesparelser i staten. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om staten i tilstrækkelig grad har sikret en styrket energispareindsats i statslige institutioner. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har Energistyrelsen understøttet ministeriernes arbejde med at styrke energispareindsatsen?
  • Har de mest energiforbrugende ministerier en tilstrækkelig styring af energispareindsatsen?
  • Har de største statslige bygningsejere gennemført rentable energibesparelsesprojekter? 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i august 2015.

Senest opdateret den 23. juni 2016

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00