Beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde

Rigsrevisionens notat af 26. september 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 17/2015 om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra miljø- og fødevareministeren og handler om de initiativer, som ministeren planlægger at iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

  • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at fastsætte regler for annoncering og brugen af tildelingskriterier for at sikre en mere ensartet og gennemsigtig annoncering af sagsbehandling
  • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at fastsætte regler for at overføre u­forbrugte midler mellem projekter og med at sikre, at faste ansøgere ikke behandles særskilt
  • Miljø- og Fødevareministeriets og fondenes arbejde med at opstille klare effektmål for fondene og følge op på disse i evaluering
  • Miljø- og Fødevareministeriets praksis med at indhente dokumentation i klagesager og ministeriets arbejde med at skærpe retningslinjerne for vurdering af habilitet
  • Miljø- og Fødevareministeriets tilpasning af resurserne til tilsynsopgaven i Natur­Erhvervstyrelsen
  • Miljø- og Fødevareministeriets vurdering af behovet for at evaluere den samlede tilskudsordning
  • Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med hensigtsmæssige egenkontrolprogram­mer, som skal understøtte et øget fokus på principperne for effektiv tilskuds­forvaltning, både i forhold til sagsgange og i forhold til sagsbehandlingen af konkrete sager.

Senest opdateret den 5. oktober 2016

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00