Beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde

Beretningen handler om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde. Landbrugets fonde forvalter hvert år ca. 500 mio. kr. i tilskudsmidler, som skal støtte udviklingen af landbruget.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Miljø- og Fødevareministeriet har sikret, at landbrugets fonde forvalter tilskudsmidlerne effektivt og korrekt, dvs. i overensstemmelse med reglerne og principperne for effektiv tilskudsforvaltning. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

  • Har fondene forvaltet tilskudsmidlerne effektivt og korrekt?
  • Har Miljø- og Fødevareministeriet fulgt op på, om fondene forvalter midlerne effektivt og korrekt?

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i oktober 2015.

Senest opdateret den 23. juni 2016

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00