Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser

Beretningen handler om regionernes styring af den ambulante kapacitet til at behandle voksne patienter med psykiske lidelser i den regionale hospitalspsykiatri og i praksissektoren. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om regionernes styring af kapaciteten i den regionale hospitalspsykiatri og praksissektoren understøtter, at patienter, der fejler det samme, får samme adgang til behandling, og at regionerne bruger kapaciteten omkostningseffektivt. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i marts 2015.

Senest opdateret den 23. juni 2016

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00