Beretning om Statsforvaltningens tilsyn med kommunerne

Rigsrevisionens notat af 10. februar 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2015 om Statsforvaltningens tilsyn med kommunerne.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • udviklingen i sagsbehandlingstider i Ankestyrelsen og i Social- og Indenrigsministeriet i sager om tilsyn med kommunerne
  • Ankestyrelsens arbejde med prioriteringen af tilsynssager og tilsynsopgaver
  • Ankestyrelsens arbejde med at understøtte styring og planlægning af tilsynsopgaven
  • Ankestyrelsens arbejde med offentliggørelse af udtalelser.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Senest opdateret den 18. februar 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00