Beretning om Statsforvaltningens tilsyn med kommunerne

Beretningen handler om Statsforvaltningens tilsyn med kommunerne.
 
Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Statsforvaltningens tilsyn med kommunerne er tilrettelagt hensigtsmæssigt, dvs. om tilsynet er planlagt og prioriteret på baggrund af væsentlighed og risiko, så tilsynet retter sig mod de væsentligste sager om muligt lovbrud.
 
Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i oktober 2015.

Senest opdateret den 24. februar 2016

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00