Beretning om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat

Beretningen handler om SKATs forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om SKATs forvaltning af refusion af udbytteskat og Skatteministeriets tilsyn hermed har været tilfredsstillende. Rigsrevisionen har derfor bl.a. undersøgt: 

  • om SKAT har haft tilstrækkelige interne kontroller
  • om Skatteministeriet har forholdt sig til de oplysninger, ministeriet fik gennem sit almindelige tilsyn, og om ministeriet har reageret på andre indikationer på problemer i forhold til refusion af udbytteskat. 

Derudover har Rigsrevisionen undersøgt, om SKAT har opgjort det fulde omfang af den formodede svindel med refusion af udbytteskat. 

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i september 2015 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Senest opdateret den 5. april 2016

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00