Beretning om indkøb på Kulturministeriets område

Rigsrevisionens notat af 23. juni 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2015 om indkøb på Kulturministeriets område.

Notatet er baseret på en redegørelse fra kulturministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • Kulturministeriets arbejde med at lade indkøbsområdet indgå i ledelsesrapporteringen og i de årlige ledersamtaler med institutionscheferne
  • resultatet af Kulturministeriets analyse af potentialet for at indgå koncernfælles indkøbsaftaler.

Senest opdateret den 2. august 2016

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00