Beretning om indkøb på Kulturministeriets område

Rigsrevisionens notat af 4. maj 2018

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2015 om indkøb på Kulturministeriets område. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra Kulturministeriet, seneste ledelsesgodkendte KPI-opgørelse vedrøernde 3. kvartal 2016, tal for institutionernes compliance for 4. kvartal 2017 samt uddrag fra de årlige ledelsesberetninger fra lederne vedrørende indkøbsområdet på de udvalgte institutioner. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Kulturministeriets arbejde med at lade indkøbsområdet indgå i ledelsesrapporteringen og i de årlige ledersamtaler med institutionscheferne
  • resultatet af Kulturministeriets analyse af potentialet for at indgå koncernfælles indkøbsaftaler. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende område:

  • Kulturministeriets arbejde med at analysere potentialet for at indgå koncernfælles indkøbsaftaler.

Senest opdateret den 17. maj 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00