Beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner

Rigsrevisionens notat af 18. maj 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning i statslige institutioner.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Kriminalforsorgens initiativer til at effektivisere vagtplanlægningen såvel generelt som i Københavns Fængsler 
  • Københavns Fængslers og Banedanmarks initiativer til at forbedre bemandingssituationen og nedbringe overarbejdet
  • Kriminalforsorgens og Forsvarets implementering af nye it-systemer til at understøtte en effektiv vagtplanlægning.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

  • Banedanmarks initiativer til at forbedre bemandingssituationen og nedbringe overarbejdet
  • Forsvarets implementering af et nyt it-system til at understøtte en effektiv vagtplan­lægning.

Senest opdateret den 26. maj 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00