Beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner

Rigsrevisionens notat af 26. juni 2015

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning i statslige institutioner.

Notatet er baseret på redegørelser fra justitsministeren, transportministeren, forsvarsministeren og ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Notatet handler om de initiativer, som ministrene har iværksat som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • Banedanmarks og Københavns Fængslers initiativer til at forbedre bemandingssituationen og nedbringe overarbejdet

  • Kriminalforsorgens initiativer til at effektivisere vagtplanlægningen såvel generelt som i Københavns Fængsler

  • Kriminalforsorgens og Forsvarets implementering af nye it-systemer til at understøtte en effektiv vagtplanlægning.

Rigsrevisionen finder, at såvel Kødkontrollen som politiet har et ledelsesmæssigt fokus på at effektivisere vagtplanlægningen, og finder Kødkontrollens og politiets initiativer tilfredsstillende. Rigsrevisionen vurderer, at den del af sagen, der vedrører Kødkontrollen og politiet, kan afsluttes.

Senest opdateret den 11. august 2015

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00