Beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner

Beretningen handler om vagtplanlægning i statslige institutioner med skiftende arbejdstider. 

Formålet med beretningen er at undersøge og vurdere, om institutioner med skiftende arbejdstider – inden for arbejdstids- og arbejdsmiljøreglerne – vagtplanlægger på en måde, der understøtter en sparsommelig brug af personaleresurserne. 

Da staten anvender betydelige midler på lønninger, og da der på flere ministerområder er institutioner med skiftende arbejdstider, er det centralt, at statslige institutioner tager økonomiske hensyn, når de planlægger medarbejdernes arbejdstid. Rigsrevisionen har derfor udarbejdet en tværgående beretning, der kan bidrage med en række generelle råd, som statslige institutioner kan lade sig inspirere af, når de vagtplanlægger. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i august 2014.

Senest opdateret den 13. februar 2015

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00