Beretning om brugervenligheden af offentlig digital selvbetjening for virksomheder

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 11. november 2015 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 4/2015 om brugervenligheden af offentlig digital selvbetjening for virksomheder

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Digital selvbetjening er et krav for at drive virksomhed i Danmark. Alle virksomheder skal fx modtage post fra det offentlige via Digital Post, og alle virksomheder skal ha­ve NemID.

Rigsrevisionen har undersøgt brugervenligheden af 9 digitale selvbetjeningsløsninger, der retter sig mod virksomheder. Undersøgelsens fokus er på mindre virksomheder med færre end 10 medarbejdere, hvor man typisk ikke har ansat personale med administrativ uddannelse. Disse virksomheder udgør mere end 80 % af Danmarks virk­somheder.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at ingen af de undersøgte digita­le selvbetjeningsløsninger for virksomheder er tilstrækkeligt brugervenlige fra start til slut. Statsrevisorerne bemærker, at der kun i meget begrænset omfang er sikret brugervenlig sammenhæng mellem de digitale selvbetjeningsløsninger på tværs af myndighedsområder.

Statsrevisorerne skal gentage, at når det offentlige stiller krav om, at brugerne skal anvende digitale løsninger, er det afgørende, at løsningerne er brugerven­lige*. Manglende brugervenlighed medfører spild af tid og resurser hos både borgere, virksomheder og offentlige myndigheder.

Statsrevisorerne skal fremhæve, at Rigsrevisionen har undersøgt brugervenligheden på en måde, som ligger ud over den fællesoffentlige brugertest. Brugervenligheden er således undersøgt både for brugerens vej ind i løsningen, for indtastningen af oplysninger og for afslutningen.

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende:

  • at Digitaliseringsstyrelsen fremadrettet vil arbejde for at udarbejde en fællesoffent­lig test af brugervenlighed, der dækker selvbetjening fra start til slut
  • at KL på vegne af kommunerne og de 5 undersøgte statslige myndigheder alle vil bruge undersøgelsens testresultater til at forbedre brugervenligheden i de digita­le løsninger.

*Gentagelse af Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2013 om brugervenlighed og bruger­inddragelse i offentlige digitale løsninger."

Senest opdateret den 11. november 2015

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00