Beretning om brugervenligheden af offentlig digital selvbetjening for virksomheder

Rigsrevisionens notat af 3. maj 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2015 om brugervenligheden af offentlig digital selvbetjening for virksomheder. 

Notatet er baseret på redegørelser fra skatteministeren, finansministeren, miljø- og fødevareministeren, erhvervs- og vækstministeren og justitsministeren og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • resultatet af Digitaliseringsstyrelsens arbejde med at udarbejde en fællesoffentlig brugertest, der dækker selvbetjening fra start til slut
  • resultatet af arbejdet med at forbedre brugervenligheden på tværs af sammenhængende løsninger, herunder dels Digitaliseringsstyrelsens arbejde med området i digitaliseringsstrategien, dels samarbejdet mellem Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen om at udvikle en fællesoffentlig brugertest, der dækker selv­­betjening på tværs af sammenhængende løsninger.

Senest opdateret den 10. maj 2016

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00