Beretning om brugervenligheden af offentlig digital selvbetjening for virksomheder

Beretningen handler om brugervenligheden af offentlig digital selvbetjening for virksomheder. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om digital selvbetjening for virksomheder er brugervenlig. Vi har undersøgt, om 9 udvalgte virksomhedsrettede digitale selvbetjeningsløsninger er brugervenlige, og om der er brugervenlig sammenhæng mellem relevante digitale selvbetjeningsløsninger for virksomheder. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Er de enkelte digitale selvbetjeningsløsninger brugervenlige fra start til slut?
  • Er der brugervenlig sammenhæng mellem relevante digitale selvbetjeningsløsninger for virksomheder? 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i november 2014.

Senest opdateret den 11. november 2015

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00