Beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-MRSA

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 6. december 2019

Beretning nr. 2/2015 om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-MRSA

Sagen optages i Endelig betænkning 2018 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer med tilfredshed, at Miljø- og Fødevareministeriet har implementeret og evalueret den langsigtede strategi for bekæmpelse af husdyr-MRSA i handlingsplanen for 2015-2018.

Statsrevisorerne finder det dog utilfredsstillende, at handlingsplanen ikke har haft den ønskede effekt.

Udbredelsen af husdyr-MRSA er således steget fra 68 % af svinebesætningerne i 2014 til 88 % af svinebesætningerne i 2018. Endvidere er forbruget af antibiotika til svin reduceret med 13,2 % i perioden 2014-2018, men målet om en reduktion på 15 % er ikke nået.

Statsrevisorerne afslutter beretningssagen med henvisning til, at Miljø- og Fødevareministeriet fortsætter indsatsen mod husdyr-MRSA og antibiotikaforbrug og -resistens. Det er en fortsat prioritering i Veterinærforlig III (2018- 2021)."

Statsrevisorerne, den 6. december 2019

Senest opdateret den 29. januar 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00