Beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-MRSA

Rigsrevisionens notat af 15. februar 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 2/2015 om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-MRSA. 

Notatet er baseret på redegørelser fra miljø- og fødevareministeren og sundheds- og ældreministeren og handler om de initiativer, som ministrene vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

  • Miljø- og Fødevareministeriets implementering af handlingsplanen for husdyr-MRSA, herunder arbejdet med at iværksætte initiativer for at bekæmpe forekomsten af husdyr-MRSA og arbejdet med at følge op på den årlige evaluering af ind­satsen
  • målopfyldelsen i Miljø- og Fødevareministeriets handlingsplan for husdyr-MRSA
  • hvordan Sundhedsministeriets sundhedsøkonomiske analyse af husdyr-MRSA vil indgå i Miljø- og Fødevareministeriets fremtidige prioritering af indsatsen mod husdyr-MRSA.

Senest opdateret den 24. februar 2016

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00