Beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-MRSA

Beretningen handler om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget med husdyr-MRSA som case. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om ministeriet har gennemført en effektiv og helhedsorienteret indsats mod husdyr-MRSA. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har Fødevareministeriet gennemført en helhedsorienteret risikovurdering af husdyr-MRSA?
  • Har Fødevareministeriet gennemført de 2 spor i indsatsen mod husdyr-MRSA på en tilfredsstillende måde?
  • Har Fødevareministeriet prioriteret indsatsen mod husdyr-MRSA på et helhedsorienteret grundlag? 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i september 2014.

Senest opdateret den 7. oktober 2015

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00