Beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 20. maj 2015 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 13/2014 om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Udbetaling Danmark har siden 2013 stået for udbetalingen af ca. 202 mia. kr. årligt i sociale ydelser til ca. 2 mio. borgere. Kommunernes borgerservice varetager stadig opgaver, der forudsætter personlig kontakt med borgerne, fx hvis borgeren har brug for helhedsorienteret vejledning, særlig vejledning eller ikke er digitalt parat.

Kommunerne og Udbetaling Danmark samarbejder om at vejlede og bistå borgerne og om at kontrollere de udbetalte sociale ydelser.

Statsrevisorerne finder det positivt, at der er et effektivt samarbejde mellem kommunerne og Udbetaling Danmark om vejledning og bistand til borgere, der modtager sociale ydelser.

Det udestår dog at undersøge, om borgerne er tilfredse med den ydede vejledning og bistand, herunder om borgerne oplever, at de får korrekt og ensartet vejledning fra de 2 myndigheder.

Statsrevisorerne finder, at samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark om kontrollen ved formodet snyd med udbetalte sociale ydelser er utilfredsstillende. Det indebærer risiko for, at kontrolindsatsen ikke er effektiv.

Statsrevisorerne har noteret sig, at der med ændringen af lov om Udbetaling Danmark, der trådte i kraft den 1. maj 2015, er skabt grundlag for et mere forpligtende samarbejde mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Lovændringen har endvidere forbedret rammerne for myndighedernes kontrol, bl.a. ved at Udbetaling Danmark nu kan samkøre registre på kommunale sagsområder."

Senest opdateret den 20. maj 2015

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00