Beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat af 3. april 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2014 om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • kommunernes og Udbetaling Danmarks arbejde med at etablere en fælles ramme for kontrol af udbetalte sociale ydelser
  • arbejdet med at indgå forpligtende aftaler med KL om et mere effektivt samarbejde mellem kommunerne og Udbetaling Danmark om kontrol af udbetalte sociale ydelser.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Senest opdateret den 20. april 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00