Beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat af 29. september 2015

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2014 om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra beskæftigelsesministeren og handler om de initiativer, der er iværksat som følge af beretningen. Anmodningen om en redegørelse er sendt til den daværende minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold. Ansvaret for lov om Udbetaling Danmark, herunder tilsynet med Udbetaling Danmark og ressortansvaret for området, er ved kongelig resolution af 28. juni 2015 overgået fra ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold til be­skæf­ti­gel­sesministeren. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • kommunernes og Udbetaling Danmarks arbejde med at etablere en fælles ram­me for kontrol af udbetalte sociale ydelser
  • arbejdet med at indgå forpligtende aftaler med KL om et mere effektivt samarbej­de mellem kommunerne og Udbetaling Danmark om kontrol af udbetalte sociale ydelser.

  

Senest opdateret den 6. oktober 2015

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00