Beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Beretningen handler om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om der er et effektivt samarbejde mellem kommunerne og Udbetaling Danmark om vejledning og bistand til borgerne samt kontrol af udbetalte sociale ydelser. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Sikrer kommunerne, Udbetaling Danmark og Ministeriet for Børn, Ligestilling og Sociale Forhold et effektivt samarbejde mel­lem kommunerne og Udbetaling Danmark om vejledning og bistand til borgerne?
  • Sikrer kommunerne, Udbetaling Danmark og Ministeriet for Børn, Ligestilling og Sociale Forhold et effektivt samarbejde mellem kommunerne og Udbetaling Danmark om kontrol af udbetalte sociale ydelser? 

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har som ressortmyndighed pligt til via sit tilsyn at have kendskab til, hvor­dan et område administreres, herunder om lovgivningen generelt over­holdes og fortsat er hensigtsmæssig. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i september 2014.

Senest opdateret den 2. juni 2015

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00