Beretning om SKATs forvaltning af restancer

Beretningen handler om SKATs forvaltning af restancer i perioden april 2013 - november 2014. Restancer er personers og virksomheders gæld til det offentlige, og SKAT er ansvarlig for at inddrive denne gæld. SKAT har i september 2013 idriftsat første del af it-systemet Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI), der skal understøtte inddrivelsen af restancer. 

Formålet med beretningen er at vurdere, hvordan SKAT har arbejdet med restanceinddrivelsen efter den trinvise idriftsættelse af EFI. Rigsrevisionen har undersøgt, om SKAT har et korrekt datagrundlag til at inddrive restancer, og om SKAT har håndteret kendte problemer og problemer, som opstod efter den trinvise idriftsættelse af EFI, tilfredsstillende. Endvidere vurderes SKATs anvendelse af udvalgte inddrivelsesmetoder. Endelig undersøges det, om Skatteministeriet har opstillet dækkende mål for inddrivelse af restancer på finansloven. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i juni 2014.

Senest opdateret den 17. december 2014

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00