Beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort

Rigsrevisionens notat af 1. november 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 24/2013 om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort (FMK). 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • arbejdet med at styrke programgrundlaget og sikre fremdriften i FMK-programmet
  • arbejdet med at sikre it-sikkerheden i FMK
  • arbejdet med at sikre implementeringen af FMK
  • udviklingen i anvendelsen af FMK på sygehusene og hos de praktiserende læger. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen i anvendelsen af FMK på sygehusene, herunder i ambulatorierne.

Senest opdateret den 8. november 2016

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00