Beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort

Beretningen handler om udviklingen og implementeringen af den digitale løsning Fælles Medicinkort (FMK). 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses departements (Sundhedsministeriet), National Sundheds-it’s (NSI) og regionernes indsats for at udvikle og implementere FMK har været tilstrækkelig. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har Sundhedsministeriet og NSI sikret rammerne for at gennemføre FMK-programmet?
  • Har Sundhedsministeriet og NSI styret FMK-programmet mod at nå den fastsatte tid, pris og kvalitet, og har regionerne understøttet denne styring tilfredsstillende?
  • Har regionerne sikret implementering af FMK ultimo 2013, og har NSI sikret, at it-sikkerheden i FMK er tilstrækkelig?
  • Har Sundhedsministeriets oplysninger til Folketingets Finansudvalg om udviklingen og implementeringen af FMK været korrekte? 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i oktober 2013.

Senest opdateret den 16. marts 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00