Beretning om statens brug af konsulenter

Beretningen handler om statens brug af konsulenter.

Formålet med undersøgelsen har været at belyse statens brug af konsulenter med udgangspunkt i udvalgte cases fra forskellige ministerier. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

  • Køber og anvender statslige virksomheder konsulenter på en hensigtsmæssig måde?
  • Har Finansministeriet og ressortministerierne har retvisende informationer om statens brug af konsulenter, og hvordan har udgifterne til konsulenter udviklet sig i perioden 2008-2013.

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i efteråret 2013 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne med 9 konkrete spørgsmål.

Senest opdateret den 17. december 2014

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00