Beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer

Rigsrevisiones notat af 7. oktober 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/2013 om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notatet er baseret på en redegørelse fra samtlige ministre og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende område:

  • ministeriernes udarbejdelse af beredskabsplaner og indsendelse af disse til Beredskabsstyrelsen.

Senest opdateret den 9. oktober 2014

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00