Beretning om statens behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder

Beretningen handler om, hvordan en række statslige institutioner beskytter fortrolige oplysninger om personer og virksomheder. Det kan fx være oplysninger om en persons helbred, skatteforhold eller strafbare forhold. Den øgede digitalisering stiller øgede krav til sikkerheden omkring disse oplysninger, da det kan have vidtrækkende konsekvenser for de personer og virksomheder, det går ud over, hvis oplysninger falder i de forkerte hænder. Formålet med undersøgelsen er derfor at vurdere, om institutionerne beskytter fortrolige oplysninger om personer og virksomheder tilstrækkeligt. 

Undersøgelsen er baseret på it-revisioner udført som led i årsrevisionen i foråret 2014. Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen.

Senest opdateret den 17. december 2014

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00