Beretning om politiets it-system POLSAG

Beretningen handler om politiets it-system POLSAG, der efter et langt og dyrt udviklingsforløb endte med ikke at blive taget i brug. POLSAG skulle have erstattet politiets nuværende it-system til sagsbehandling og dokumenthåndtering.

Formålet med undersøgelsen har været at vurdere Justitsministeriets og Rigspolitiets indsats for at gennemføre POLSAG-projektet. Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål:

  • Hvad var Justitsministeriets grundlag for at lukke POLSAG?
  • Gav Rigspolitiets forberedelse af projektet et godt grundlag for at anskaffe POLSAG?
  • Har Rigspolitiet styret POLSAG-projektet tilfredsstillende?
  • Har Justitsministeriet styret bevillingerne til POLSAG tilfredsstillende?

 Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen på eget initiativ.

Senest opdateret den 19. december 2013

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00