Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat af 25. juni 2013

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 5/2012 om etablering af Udbetaling Danmark.

Notatet er baseret på en redegørelse fra social- og integrationsministeren om de initiativer, Social- og Integrationsministeriet har iværksat som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • om den økonomiske effektiviseringsgevinst realiseres
  • om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark fungerer tilfredsstillende, fx vedrørende omfanget af den hjælp og vejledning, kommunerne fortsat skal yde borgerne
  • om borgerne oplever en tilfredsstillende service og mindst samme serviceniveau som før etableringen af Udbetaling Danmark
  • om Social- og Integrationsministeriet har etablereret et effektivt og aktivt overordnet tilsyn.

Senest opdateret den 2. juli 2013

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00