Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat af 13. maj 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 5/2012 om etablering af Udbetaling Danmark.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • om den forventede økonomiske effektiviseringsgevinst er realiseret som følge af etableringen af Udbetaling Danmark
  • om borgerne oplever en tilfredsstillende service og mindst samme serviceniveau som før etableringen af Udbetaling Danmark
  • om Beskæftigelsesministeriet har etableret et effektivt og aktivt overordnet tilsyn. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Senest opdateret den 24. maj 2016

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00