Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Beretningen handler om etableringen af Udbetaling Danmark, som er en ny selvejende institution under Social- og Integrationsministeriet. Udbetaling Danmark får overdraget en række opgaver vedrørende objektiv sagsbehandling fra kommunerne og skal varetage udbetaling af ca. 180 mia. kr. til ca. 2 mio. borgere. Formålet med beretningen har været at kortlægge og vurdere, om Social- og Integrationsministeriet og Udbetaling Danmark bidrager til at sikre en tilfredsstillende forvaltning af Udbetaling Danmark myndighedsområde og en tilfredsstilende service til borgerne. Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål:

  • Hvilke administrative ændringer er der sket med etableringen af Udbetaling Danmark, og hvordan er finansieringen af Udbetaling Danmark tilrettelagt?
  • Har Udbetaling Danmarks bestyrelse etableret tilfredsstillende styringsmæssige rammer for samarbejdet mellem Udbetaling Danmark og ATP, og har Social- og Integrationsministeriet fastlagt et tilfredsstillende tilsyn med Udbetaling Danmark?
  • Har Social- og Integrationsministeriet og Udbetaling Danmark fastlagt tilfredsstillende rammer for at sikre borgernes retssikkerhed og for at følge op den service, som borgerne får?

 Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen på eget initiativ i august 2012.

Senest opdateret den 19. december 2013

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00