Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren

Beretningen handler om styring af aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Praksissektoren omfatter alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger og tandplejere, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer samt psykologer. Aktiviteterne omfatter de behandlinger og konsultationer, der finder sted i praksissektoren. Formålet med beretningen har været at kortlægge de overordnede rammer for styringen af praksissektoren, herunder afdække lovreguleringen på området, og undersøge, om Finansministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og regionerne sikrer en tilfredsstillende styring af aktiviteter og udgifter i praksissektoren.

Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål:

  • Hvilke rammer og krav i lovgivningen og økonomiaftalerne med regionerne danner grundlag for styring af aktiviteter og udgifter i praksissektoren?
  • Kan regionerne på tilfredsstillende vis styre, herunder planlægge og påvirke, aktiviteter og udgifter i praksissektoren?
  • Kan regionerne på tilfredsstillende vis kontrollere og følge op på aktiviteter og udgifter i praksissektoren?

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen på eget initiativ i november 2011.

Senest opdateret den 23. april 2013

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00