Beretning om undervisningen på universiteterne

Beretningen handler om den undervisning, som universiteterne tilbyder de studerende, og som er et helt centralt redskab til at sikre, at de studerende udvikler og opnår viden, færdigheder og kompetencer gennem deres studier.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om universiteterne tilbyder de studerende på bachelor- og kandidatuddannelserne forskningsbaseret undervisning (målt i antal undervisningstimer og forskerdækning af undervisningen), og om takstforhøjelsen har givet det ønskede løft til undervisningen på humaniora og samfundsvidenskab.

Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål:

  • Hvad er status for den forskningsbaserede undervisning på universiteterne, og har takstforhøjelsen givet mere og bedre forskningsbaseret undervisning på humaniora og samfundsvidenskab?
  • Styrer universiteterne fra centralt hold efter at tilbyde de studerende forskningsbaseret undervisning på alle uddannelser?
  • Sikrer Uddannelsesministeriet via akkreditering, at universiteterne udbyder forskningsbaseret undervisning på alle uddannelser?

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen på eget initiativ i efteråret 2011.

Senest opdateret den 23. april 2013

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00